Privacy

Vertrouwen is erg belangrijk in ons werk. Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg gaat dan ook zorgvuldig om met informatie van en over derden. Onze hulpverleners hebben een beroepsgeheim. Sowieso kiest het CvTB voor sobere dossiervorming: we leggen alleen vast wat nodig is.

In ons werk gebruiken we ook de ‘Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’. Oftewel: we volgen de landelijke richtlijnen die de GGD Nederland, GGZ Nederland en de artsenfederatie KNMG hebben opgesteld