Werkwijze

 

Zowel instellingen als personen uit de directe omgeving kunnen bij ons aanmelden. Het CvTB is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Voor nieuwe aanmeldingen is er ’s ochtends een hulpverlener beschikbaar die u ook direct te woord kan staan.

 

We starten altijd met het verzamelen van informatie. Zo ontstaat er een eerste beeld van de problemen die spelen. Ook gaan we na of het CvTB voor deze melding de beste plek is. Als de cliënt al contacten met hulpverleners heeft, zullen we eerst onderzoeken of we deze, al lopende hulpverlening, kunnen activeren. Als uit de melding of het onderzoek blijkt dat er sprake is van een situatie waar acute hulp in een crisis nodig is, zal het CvTB direct hiernaar doorverwijzen of deze zelf inschakelen.

Doelgroep

 

Soms lukt het door omstandigheden niet om het leven op orde te houden. Er ontstaan problemen op verschillende levensgebieden.

 

erik en melle bellen.jpg toine en politie.jpg toine en zwerver.jpg kaartje.jpg sophie en mark inloopschip.jpg jeanne en cees aan reling.jpg sophie en mark stadskantoor.jpg melle erik en mark onder de brug.jpg cees en jeanne voor station.jpg sophie en mark bij entreon.jpg

 

Rekeningen stapelen zich op, het huis wordt steeds viezer, er is overlast, overmatig drank- of druggebruik of dakloosheid. Er zijn steeds meer zorgen om de situatie. Het lijkt steeds lastiger om hulp te vragen, moeilijker om de stap te zetten of de juiste instantie te vinden.

<lees verder>